Anunt licitatie deschisa presa cu excentric 400 tf

Având în vedere anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru Lotul II – Presă cu execntric 400tf, S. U.M. Mija S.A. stabileşte o nouă licitaţie deschisă în data de 16.12.2019 ora 11:00.