Câștigător contract – servicii de apărare împotriva incendiilor

În urma evaluării ofertelor depuse S. U.M. Mija S.A. declara câștigătorul licitației privind atribuirea contractului de prestări servicii de apărare împotriva incendiilor, conform documentului anexat