Anunț licitație deschisă servicii de transport persoane

Societatea Uzina Mecanica MIJA S.A. organizează procedura de achiziție prin licitație deschisa în vederea atribuirii contractului de servicii de transport persoane.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm sa consultați documentația atașată.