Proces verbal desemnare castigator licitatie privind transportul salariatilor

In urma evaluarii ofertelor depuse, Societatea Uzina Mecanica Mija S.A. declara castigatorul licitatiei privind prestarea de servicii de transport al salariatilor conform documentului anexat.