Amânare Licitație valorificare mijloace fixe și mijloace fixe de natura obiectelor de inventar

Întrunită astăzi, 21.07.2021, ora 12:00 comisia de vânzare prin licitaţie constată că nu s-a prezentat niciun ofertant la licitația deschisă cu strigare a mijloacelor fixe şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar aflate în
pairimoniul societăţii.