Anunț privind intenția de achiziționare a unor servicii de transport

Societatea Uzina Mecanica Mija SA intenționează achiziționarea unor servicii de transport pentru 4 containere de 40“ și anume,  transport rutier, servicii portuare, transport maritim.

Detalii cu privire la achiziționarea serviciilor mai sus menționate se vor solicita la nr. de telefon 0373 550 051.