Scurt Istoric

În urmă cu aproape 80 de ani, mai exact la data de 5 noiembrie 1938, s-a înfiinţat Întreprinderea Română Mecanică şi Chimică, ca urmare a eforturilor făcute de statul român şi de o seamă de personalităţi, printre care prof. Elie Carafoli care a fost unul dintre primii acţionari, de a crea o industrie naţională de armament.

Profilul firmei nou înființate a constat în fabricarea bombelor de aviaţie de 50 Kg, 100 Kg şi 225 Kg, a minelor antitanc, echipamentelor fumigene şi a altor produse pentru necesităţile armatei.

După trecerea în proprietatea statului, obiectul de activitate a fost diversificat continuu, prin dezvoltarea de noi capacităţi, destinate atât produselor civile cât şi militare.

Posibilitățile tehnologice și managementul firmei au permis obţinerea şi asimilarea unor produse specifice industriei construcţiilor de maşini (maşini-unelte si agregate, transmisii mecanice, cutii de distribuţie şi transfer, bare de torsiune, punţi pentru excavator, etc.) şi a unor produse care să corespundă necesităţilor armatei şi forţelor de menţinere a ordinii publice (lovituri antitanc PG-7, PG-9, bombe de aviaţie de diferite calibre, rachete antitanc dirijate, grenade de mână, afete pentru mitraliere, etc.).

După 1990,  uzina a trecut prin ample procese de restructurare si reorganizare,  vizând menţinerea obiectului de activitate, restructurarea de capacităţi, externalizarea de active, modernizarea produselor, disponibilizarea personalului.

În decursul timpului, Societatea a trecut din subordinea Ministerului Economiei în subordinea A.V.A.S. și apoi iar în subordinea Ministerul Economiei, fiecare schimbare aducând şi viziuni diferite în ceea ce priveşte viitorul industriei  de apărare.

Societatea, gândită iniţial ca o unitate de mari proporţii, amplasată în două locaţii, a fost transformată în totalitate prin mutarea activităţii din uzina mecanică în staţia pirotehnică, reprezentând, prin această realizare, un model în domeniul restructurarii unităților de profil.

Uzina Mecanică Mija a reprezentat şi reprezintă în continuare simbolul şi totodată motorul activității economice în  judeţul Dâmboviţa,  valorile sale devenind, în timp, o tradiție de familie; procesul continuu de înnoire şi dezvoltare, atât din punct de  vedere al dotărilor,  cât şi al produselor realizate, a condus la crearea, mentinerea si dezvoltarea permanentă a unei adevărate culturi tehnice în rândul personalului şi a populaţiei din zonă.

OBIECTIVUL DE POLITICA PUBLICA

Obiectivul de politica publica al U.M. Mija S.A este furnizarea de produse militare sensibile și strategice precum și serviciile aferente acestora către forțele sistemului național de apărare.

MISIUNEA UZINEI MECANICE MIJA

    Misiunea U.M. MIJA, care are o vastă experiență în producerea și comercializare a produselor militare și civile, este de a satisface solicitările  pieței cu produse și servicii de calitate. U.M.Mija este atașata principiilor competiției de piața libera și de promovare a concurentei industriale.
Întreaga activitate a societății este subordonată scopului major desfășurarea unei activități profitabile, satisfacerea cerințelor clienților și păstrarea forței de muncă existente.

Filozofia managementului

U.M. Mija este o societate direcționata spre îndeplinirea obiectivelor stabilite in strategia manageriala, care se străduiește sa raspunda cerintelor clientilor prin furnizarea de bunuri si servicii de calitate la preturi corespunzătoare, gestionând cu grija resursele existente.

U.M. Mija este atasata principiilor competiției de piata libera si de promovare a concurentei industriale. Apreciaza, totodata, un mai larg mediu socio-politic, economic si ecologic in care societatea opereaza.

Competenta si forta de baza a U.M. Mija izvoraste din combinarea a trei piloni individuali interdependenti care cuprind: forta de munca instruitaadecvata profilului de fabricatie; capacitatile existente dau posibilitatea unei adaptabilitati bune la grupele de produse executate de unitate; unitatea are un nume cunoscut, consolidat de cei 80 de ani de activiatate in domeniul fabricarii produselor speciale, dar si al unor grupe de produse civile (minitractor si accesorii, piese de schimb pentru material rulant, piese de schimb pentru autocamioane su tractoare agricole etc.)

CALITATE

Capabilitatea U.M. Mija de proiectare, productie, montaj si service pentru produsele de tehnica militara si civila din domeniile feroviar, rutier, agricol, produse ce raspund cerintelor legale si de reglementare aplicabile, este recunoscuta de organisme de certificare, autorizare, cum ar fi CERTIND (SR EN ISO 9001: 2015 , SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001 : 2008, AQAP 2110:2016).

CALITATEA PRODUSULUI NU ESTE TOTUL,

DAR TOTUL ESTE NIMIC

FĂRĂ CALITATE.

Filiala “ Societatea Uzina Mecanică MIJA S.A a stabilit, documentat și  implementat  un sistem de management integrat  în conformitate cu standardele  europene si standardele NATO aplicabile  activitatii  specifice  de  producator  consacrat pe piata  de produse militare si civile, fiind stabilite si implementate proceduri de sistem si operationale in conformitate cu:

Standarde europene:
 • SREN ISO 9001:2015./ SREN ISO 14001:2015,/SR ISO 45001:2018.
 Standarde   NATO:
 • STANAG 4107 .Acceptarea mutuala a asigurarii calitatii la  nivel guvernamental si utilizarea documentelor NATO de asigurarea calitatii.
 • AQAP 2000: 2009. Politica NATO referitoare la abordarea integrata a calitatii sistemelor pe ciclu de viata.
 • AQAP 2110: 2016 .Cerinte NATO referitoare la asigurarea calitatii in proiectare ,dezvoltare si productie.
 • AQAP 2131: 2017 .Cerinte NATO pentru inspectii finale si teste.

    În   desfășurarea  activităţilor sale Filiala “ Societatea Uzina Mecanica MIJA S.A“ are ca obiectiv esential  realizarea unor produse și servicii de calitate care să răspundă așteptărilor tuturor părților interesate:

       –  acționari, clienți, parteneri/colaboratori, autorități de reglementare,  societate civilă , in acest  sens  la  nivelul societatii sunt  implementate  cerintele   standardelor  de  control intern managerial, fiind dezvoltat  un  Sistem de Control Intern Managerial (SCIM) conform   prevederilor din :

 • Ordonanta   Guvernului  nr. 119/1999 si Ordinul  600:2018 – privind controlul intern managerial  si controlul financiar preventiv .

    Filiala“Societatea Uzina Mecanica MIJA S.A și-a stabilit contextul organizațional prin determinarea factorilor externi și interni relevanți (politici, economici, sociali, tehnologici) precum și  a riscurilor  care necesită a fi tratate.

    Prin elaborarea  “Registrului  de  riscuri “ – la nivelul societatii riscurile intra in procesul de: identificare, evaluare, control monitorizare si revizuire existind o preocupare permanenta de atenuare a acestora si revizia continua a procedurilor   implementate.

OMOLOGĂRI OFICIALE 2021

GRENADĂ FUMIGENĂ CU FUM COLORAT (ROȘU, GALBEN, VERDE, ORANGE, ALBASTRU, ALB)

TRUSĂ CU SUBSTANȚE EXPLOZIVE UTILIZATE PENTRU PREGĂTIREA CÂINILOR, COD: TRUSA-K9

ACTIVITĂȚI CONCRETE DE CERCETARE

    În eforturile UM Mija SA de a crește competitivitatea pe plan internațional și de a îmbunătăți caracteristicile de siguranță și performanță ale produselor fabricate de societatea noastră, echipa de conducere are ca obiectiv cercetarea și dezvoltarea munițiilor prezentate în continuare.

    Aceste propuneri de proiecte, ce urmăresc diversificarea nomenclatorului de produse, se încadrează în competențele științifice și tehnologice ale societății și ne dau speranțe pentru implementarea lor în producție după omologarea/certificarea lor în anul 2021.

1. cartușe reactive calibru 26mm de semnalizare cu una, două sau trei stele

2. cartușe reactive calibru 26mm de iluminare

3. lovitură antitanc PG-7VLR, calibru 93mm cu capacitate de perforare mărită

4. lovitură PG-7VLT,-R cu grenadă antitanc tandem, PG-7LT-R

5. cartuș calibru 56mm cu proiectil cinetic

6. cartuș calibru 40mm cu proiectil iritant-lacrimogen CC40IL

7. calupi TNT pentru încărcarea în muniții

8. compoziții explozive de mare putere (EBX/TBX)

9. încărcături explozive de distrugere / derocare pe bază de TNT

A. Familia de lovituri PG-7 compatibile cu aruncătorul AG-7 aflat în dotarea armatei române.
 • lovitură calibru 40 mm cu grenadă de instrucție
 • lovitură calibru 40 mm cu grenadă de antrenament pentru poligon redus
 • lovitura calibru 40 mm cu grenadă termobarică – cu bătaie redusă ≤ 100 m

    cu bătaie mare = 300 m

 • lovitură calibru 40 mm cu grenadă de fragmentație cu elemente preformate
 • lovitură calibru 40 mm cu putere de perforare mărită
 • lovitură calibru 40 mm cu grenadă antitanc PG-7VLR, calibru 93mm cu capacitate de perforare mărită
B. Familia grenadelor de mână
 • grenade de mână ofensive și defensive de instrucție
 • grenadă de mână cu efect termobaric
 • muniții cinetice
 • muniții iritant lacrimogene
 • muniții neletale
CAPACITĂȚI ȘI CAPABILITĂȚI DE PRODUCȚIE
OPORTUNITĂȚI TEHNOLOGICE
ATELIER ACOPERIRI DE PROTECȚIE

1. Zincare staționar 6-9 m și 12 m

 • Dimensiunile maxime ale pieselor : 400x300x300mm  (Lx l x h)
 •  Dimensiunile băilor la interior : 900x700x750mm (Lx l x h)

2. Zincare tambur  6-9 m   

 •  Dimensiunile maxime ale pieselor : 120x60x20mm  (Lx l x h)
 •  Dimensiunile băilor la interior : 900x700x800mm (Lx l x h)
 •  Dimensiuni tambur
  •  Hexagon :
   • lungime : 450 mm
   • lățime : 250 mm
   • înălțime : 120 mm

3. Fosfatare

 • Dimensiunile maxime ale pieselor : 350x250x250mm (Lx l x h)
 • Dimensiunile băilor la interior : 850x650x800mm (Lx l x h)

4. Brunare la rece

 • Dimensiunile maxime ale pieselor : 200x200x200mm (Lx l x h)
 • Dimensiunile băilor la interior : 600x400x400mm (Lx l x h)

5. Eloxare

 • Dimensiunile maxime ale pieselor : 400x100x100mm (Lx l x h)
 • Dimensiunile băilor la interior : 1450x700x750mm (Lx l x h)

6.   Stanare  6-9 m

 • Dimensiunile maxime ale pieselor : 48x42x35mm (L x l x h)
 • Dimensiunile băilor la interior : 900x700x800mm (Lx l x h)

7.   Cuprare 6-9 m

 • Dimensiuni maxime ale pieselor : 48x42x35mm (L x l x h)
 • Dimensiunile băilor la interior : 900x700x800mm (Lx l x h)

MAȘINI UNELTE CAPABILE SĂ PRELUCREZE PIESE DE REVOLUȚIE PRIN COMBINAREA MIȘCĂRII PRINCIPALE DE ROTAȚIE A SEMIFABRICATULUI CU MIȘCAREA DE AVANS A SCULEI AȘCHIETOARE


 1. Strung CNC model VT-18 LMC  – 3 axe, 4 buc
  • Diametre prelucrare : Ø12-Ø300
  • Lungimea de prelucrare : 400 mm
 1. Strung CNC model HYUNDAY E 160 LMC – 3 axe, 3 buc
  • Diametre prelucrare : Ø3-Ø280
  • Lungimea de prelucrare : 400 mm
 1. Strung CNC model HANWHA XD 120 – 9 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø3-Ø20
  • Lungimea de prelucrare : 200 mm
 1. Strung CNC model TC 32-MC – 3 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø3-Ø32
  • Lungimea de prelucrare : 240 mm
 1. Strung CNC model TC 52-MC – 3 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø3-Ø52
  • Lungimea de prelucrare : 400 mm
 1. Strung CNC model TC 600 – 3 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø12-Ø280
  • Lungimea de prelucrare : 500 mm
 1. Strung CNC model EMCO S45 – 3 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø3-Ø45
  • Lungimea de prelucrare : 300 mm
 1. Strung CNC model HYPERTURN 40 EMCO – 4 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø3-Ø40
  • Lungimea de prelucrare : 400 mm
 1. Centru de prelucrare model V CENTER Ax350 – 5 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø20-Ø300
  • Lungimea de prelucrare : 500 mm
 1. Strung CNC model VT-2800 YMG/1 – 4 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø12-Ø300
  • Lungimea de prelucrare : 1000 mm
 1. Strung CNC model VT-18BLMC – 3 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø12-Ø300
  • Lungimea de prelucrare : 400 mm
 1. Strung CNC model EMCO E25 – 3 axe, 3 buc
  • Diametre prelucrare : Ø3-Ø25
  • Lungimea de prelucrare : 300 mm
 1. Centru de prelucrare model DOOSAN DNM 200/5AX – 5 axe, 1 buc
  • Diametre prelucrare : Ø20-Ø150
  • Lungimea de prelucrare : 500 mm

Toate mașinile au precizia de prelucrare 0,03 mm.

Operațiile care pot fi executate sunt frezare, strunjire și găurire și alezare.

ATELIER TÂMPLĂRIE: execuție lăzi muniție, stelaje, paleți, amarare produse în containere după normele specifice.

TRATAMENTE TERMICE :  îmbunătățiri, călire-revenire, sablare și  normalizare;

REALIZAREA DE REPERE DIN MASE PLASTIC PRIN INJECȚIE;

PROIECTARE ȘI REALIZARE DE MATRIȚE, SDV-uri;

CENTRU DE EVALUARE, TESTARE ȘI  CERTIFICARE LABORATOR METROLOGIC SI FIZICO-CHIMIC

Nr. crt. Substanță pirotehnică Operații efectuate Aparate
1 TNT
NBL
PRTF
Analiză termică diferențială
Stabilitate chimică la vacuum
Calorimetrie
Densitate
Umiditate
Higroscopicitate
Analiza termică diferențial
Stabilitate chimica la vacuum
Calorimetru pentru  presiune ridicata
Umiditate (etuva termoreglabila)
Higroscopicitate (exicator cu azotat de potasiu)
2 DRP
RDX
Pentrită
Ten flegmatizat
OKFOL
Ten Neflegmatizat
MGS-54 ST-1 V11 MS-2 TO 34 PK-5 SB-150
Analiză termică diferențială
Stabilitate chimică la vacuum
Calorimetrie
Densitate
Umiditate
Higroscopicitate
Cernere
Analiza termică diferențial (DTA)
Stabilitate chimica la vacuum (Stabil IV)
Calorimetrie (Bomba calorimetrica)
Umiditate (etuva termoreglabila)
Higroscopicitate (exicator cu azotat de potasiu)
Cernere (aparat de sitat)

LABORATOR PIROTEHNIC /CALITATE

 • verificarea siguranței la transport prin trepidare a substantelor pirotehnice și subansamble
 • verificarea etanșeității produselor prin scufundare în apă
 • verificarea siguranței în manipulare/ depozitare prin încercări la cădere de la 1,5 m și 3 m a produselor pirotehnice
 • verificarea siguranței în transport prin vibrare pe dispozitiv de tip SIT-MA

POLIGONUL DE TESTARE-EVALUARE ȘI INSTRUIRE

perimetru al poligonului de tragere – totalitatea zonelor poligonului de tragere, respectiv zona de primire, zona de pregătire și câmpul de tragere;

zonă de primire – zona poligonului de tragere în care armele și munițiile se află închise în valize, tocuri, huse sau casete destinate păstrării și transportului armelor;

zonă de pregătire – zona poligonului de tragere în care armele pot fi scoase din valizele, tocurile, husele sau casetele în care au fost transportate, asigurate și neîncărcate cu muniție

câmp de tragere – zona poligonului de tragere în care se execută foc asupra țintelor;

poziție de tragere – poziția adoptată de trăgător în vederea executării tragerii;

punct/puncte de tragere – locul sau locurile din care se execută tragerea asupra țintei și care în mod normal se află poziționate la nivelul solului și asigură vizibilitate maximă asupra țintei;

linie de ochire – linia imaginară dintre ochii trăgătorului, aparatul de ochire și centrul țintei;

unghi de foc – unghiul în plan vertical și orizontal în care se dispersează proiectilele, determinat de toleranțele apărute în fabricarea armelor și a munițiilor, de uzurile normale ale acestora, precum și de erorile acceptabile de manevrare a armelor;

unghi de zvâcnire – unghiul sub care se deplasează arma în plan vertical sau orizontal față de linia de ochire, când arma se află orientată spre țintă, sub acțiunea exploziei încărcăturii de azvârlire;

unghi critic – unghiul ce se poate înregistra din cauza nerespectării principiilor și regulilor de siguranță a efectuării tragerilor,

mijloace de siguranță – construcțiile sau amenajările, precum și procedurile de verificare a armelor și de executare a tragerilor, de natură a elimina sau limita ieșirea proiectilelor din câmpul de tragere, atunci când unghiurile critice de tragere sunt depășite;

ACORDURI COLABORARE

CERCETARE DEZVOLTARE-INSTRUIRE

    Fiecare organizație este, înainte de toate, alcătuită din oameni. Interacțiunile sunt naturale și fac parte din procesele de lucru ale fiecărei companii. Crearea unor contexte de business pentru interacțiunile dintre angajați prin implementarea de rețele sociale de către companie încurajează angajații să împărtășească cu ceilalți experiențele, cunoștințele, ideile și planurile. În timp, informațiile oferite de fiecare angajat ajută echipele din care fac parte să se dezvolte ca întreg.
În plus, implementarea de canale de comunicare și conferință prin voce, video, transfer de documente și date și integrarea de instrumente de productivitate și lucru colaborativ în procesele de lucru curente simplifică munca fiecărui angajat, crește eficiența și performanța echipelor și elimină risipa de timp.

Împreună, de oriunde și le mulțumim,

Col. (r) dr. ing. Doru-Adrian GOGA

PRO OPTICA S.A.

S. IOR SA

SC UZINA MECANICĂ BĂBENI SA

S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SOCIETATEA STIMPEX S.A.

OXO NETWORK CORPORATION

SOCIETATEA “UZINA MECANICĂ PLOPENI” S.A.

S. UPS DRAGOMIREȘTI

S.A.CAYMAN FORCE ELITE

POSIBILITĂȚI DE COLABORARE CU POTENȚIALI PARTENERI

Produsele și servicii furnizate de U.M. Mija S.A. includ:

I Tehnică militară:

 • Lovituri cu grenadă antitanc PG-7V pentru aruncătorul de grenade AG-7 (RPG-7),
 • Lovituri cu grenadă antitanc PG-7VM pentru aruncătorul de grenade AG-7 (RPG-7),
 • Lovituri cu grenadă antitanc PG-7VLR pentru aruncătorul de grenade AG-7 (RPG-7),
 • Lovituri cu grenadă antitanc PG-9V pentru aruncătorul de grenade AG-9 (SPG-9),
 • Lovituri cu grenadă explozivă OG-7VM pentru aruncătorul de grenade AG-7 (RPG-7), 
 • Grenade de mână ofensive, defensive şi multifuncţionale
 • Focoase pentru grenade de mână
 • Produse pentru menținerea ordinii publice
 • Grenade de mână cu efect iritant lacrimogen
 • Grenade de mână cu efect acustic
 • Grenade de mână cu efect acustic şi luminos
 • Grenade de mână cu efect fumigen lacrimogen
 • Grenade de mână cu efect fumigen
 • Grenade de consternare
 • Cartuşe cal. 38 cu efect iritant lacrimogen
 • Petarde de infanterie
 • Cartuşe cal. 12 cu bile din cauciuc
 • Cutii de distribuție şi transfer, multiplicator de turaţie pentru transportoarele blindate
 • Cutie de viteze 4×4 cu reductor pentru transportoare blindate 

II Activități de demilitarizare

 • Operații de dezmembrare, delaborare și distrugere ale următoarele componente:
  • Lovituri antitanc, de orice calibru;
  • Grenade de mână defensive şi ofensive

III Industrie civilă:

 • Execuţie de scule, dispozitive și verificatoare
 • Piese schimb excavatoare
 • Bare de torsiune  
 • Piese schimb utilaj petrolier, etc

Clienţii principalelor produse speciale pe piaţa externă sunt firme din America de Nord, Orientul Mijlociu, Asia de Sud Est şi Africa de Nord.

Având în vedere conjunctura actuală, avem în vedere continuarea modernizării proceselor de producţie şi în principal dotarea cu utilaje moderne pentru a face faţă solicitărilor pieţei.

Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. are întreaga disponibilitate şi îşi manifestă interesul pentru stabilirea unor relaţii de colaborare cât și cu firme străine în domeniul industriei de apărare.