Programe și strategii

 

 

 

Uzina Mecanica Mija a implementat, menține și îmbunătățește continuu un sistem de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale aliniat standardelor internaționale SR EN ISO 9001: 2015 , SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001 : 2018, AQAP 2110:2016.

 

CERTIFICATE CERTIND

Strategia Anticorupție are ca obiectiv principal promovarea integrității, prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ și instituțional de prevenire si combatere a corupției în România. Strategia se adresează tuturor instituțiilor publice reprezentând puterea executiva, legislativa și judecătoreasca, autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile. Pentru fiecare tip de intervenție sunt identificate obiective generale si specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparentei decizionale și a guvernării deschise dublate de o abordare axata pe trei direcții de intervenție strategica în domeniul anticorupție: prevenire, educație și combatere.