Solicitare Informații. Legislație

    Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptățite a solicita informații de interes public astfel cum acestea sunt stabilite de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
    Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Legislație

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001.

Model cerere tip - solicitare acces la informatii de interes public

Model Cerere informații publice

Model reclamație administrativă I

Model reclamație administrativă II