Politici

Procedură operațională privind conflicte de interese și incompatibilități în cadrul Societății Uzina Mecanică Mija S.A.

Politica privind combaterea corupției și a conflictelor de interese a Societății Uzina Mecanică Mija S.A.

Politica globală anti-corupție și anti-mită a Societății Uzina Mecanică Mija S.A.