PROIECTE CERCETARE

Sistem pirotehnic autopropulsat pentru semnalizare și iluminare cu flacără colorată

STATUS: În stadiu de cercetare

Datele Proiectului

Autoritate Contractantă

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Program

Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogram

Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Titlu Proiect

Sistem Pirotehnic Autopropulsat pentru Semnalizare și Iluminare cu Flacără Colorată

Cod de Identificare

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0135

Contract

104PTE/2022

Valoare Contract

1.848.104,00 RON

Contractor

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. - FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

Partener

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Director

Ing. Sorin Cristescu

Acronim Proiect

FireFly

Perioada de contractare

21/06/2022 - 20/06/2024

Durata Proiect

24 luni

Etape Proiect

Etapa 1 - Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de proiectare, elaborare și realizare a demonstratorului preliminar de sistem pirotehnic autopropulsat pentru semnalizare și iluminare cu flacără colorată în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic

Domeniu

Spațiu și securitate