PROIECTE CERCETARE

Sistem pirotehnic autopropulsat pentru semnalizare și iluminare cu flacără colorată

STATUS: În stadiu de cercetare

Datele Proiectului

Autoritate Contractantă

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Program

Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogram

Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Titlu Proiect

Sistem Pirotehnic Autopropulsat pentru Semnalizare și Iluminare cu Flacără Colorată

Cod de Identificare

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0135

Contract

104PTE/2022

Valoare Contract

1.848.104,00 RON

Contractor

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. - FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

Partener

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Director

Ing. Sorin Cristescu

Acronim Proiect

FireFly

Perioada de contractare

21/06/2022 - 20/06/2024

Durata Proiect

24 luni

Etape Proiect

Etapa 1 - Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de proiectare, elaborare și realizare a demonstratorului preliminar de sistem pirotehnic autopropulsat pentru semnalizare și iluminare cu flacără colorată în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic

Rezultate preconizate pentru Etapa 1: 

1. Raport de experimentare privind compozițiile pirotehnice de iluminare/semnalizare
2. Raport de experimentare privind cartușul de iluminare/semnalizare
3. Raport de experimentare privind carburantul compozit utilizat pentru propulsie
4. Raport de experimentare privind motorul reactiv al produsului
5. Specificație de dezvoltare a produsului cu caracteristici îmbunătățite. Documentație constructivă
6. Raport de testare preliminară
7. 1 articol BDI
8. Pagină WEB a proiectului

 

Rezultate obținute:

1. Raport de experimentare privind compozițiile pirotehnice de iluminare/semnalizare
2. Raport de experimentare privind cartușul de iluminare/semnalizare
3. Raport de experimentare privind carburantul compozit utilizat pentru propulsie
4. Raport de experimentare privind motorul reactiv al produsului
5. Specificație de dezvoltare a produsului cu caracteristici îmbunătățite. Documentație constructivă
6. Raport de testare preliminară
7. 1 articol BDI
8. Pagină WEB a proiectului

 

Etapa 2 - Cercetări privind metodele de fabricație la nivel industrial a subansamblurilor sistemului. Proiectarea, realizarea și verificarea funcționalității instalației pilot pentru fabricarea lotului prototip industrial.

 

Rezultate preconizate pentru Etapa 2:

 

9. Studiu privind  metoda de fabricație la nivel industrial a calupurilor cu compoziție pirotehnică de iluminare/semnalizare
10. Studiu privind  metoda de fabricație la nivel industrial a carburantului compozit și a motorului rachetă
11. Studiu privind metoda de fabricație la nivel industrial a elementelor auxiliare și pirotehnice ale produsului
12. Documentație tehnică de fabricație produs
13. Studiu de securitate pirotehnică
14. Referat de securitate pirotehnică
15. Instalație de fabricație a compozițiilor de iluminare/semnalizarea și de presare a calupurilor
16. Instalație de fabricație a carburantului compozit și a elementelor constructive ale motorului rachetă
17. Instalație de fabricație a elementelor auxiliare constructive și pirotehnice
18. Raport de testare preliminară a funcționalității instalației de fabricație a produsului
19. 1 articol ISI
20. Pagină WEB a proiectului

 

Rezultate obținute pentru Etapa 2:

 

21. Studiu privind  metoda de fabricație la nivel industrial a calupurilor cu compoziție pirotehnică de iluminare/semnalizare
22. Studiu privind  metoda de fabricație la nivel industrial a carburantului compozit și a motorului rachetă
23. Studiu privind metoda de fabricație la nivel industrial a elementelor auxiliare și pirotehnice ale produsului
24. Documentație tehnică de fabricație produs
25. Studiu de securitate pirotehnică
26. Referat de securitate pirotehnică
27. Instalație de fabricație a compozițiilor de iluminare/semnalizarea și de presare a calupurilor
28. Instalație de fabricație a carburantului compozit și a elementelor constructive ale motorului rachetă
29. Instalație de fabricație a elementelor auxiliare constructive și pirotehnice
30. Raport de testare preliminară a funcționalității instalației de fabricație a produsului
31. 1 articol ISI
32. Pagină WEB a proiectului

Domeniu

Spațiu și securitate