PROIECTE CERCETARE

Sistem pirotehnic autopropulsat pentru semnalizare și iluminare cu flacără colorată

STATUS: În stadiu de cercetare
Autoritate contractantă

 

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Program

Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogram

Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Titlu proiect

Sistem pirotehnic autopropulsat pentru semnalizare și iluminare cu flacără colorată

Cod de identificare

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0135

Contract

104PTE ⁄ 2022

Valoare contract

1.848.104,00 lei

Contractor

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. – FILIALA S.C. UZINA MECANICA MIJA S.A.

Partener

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

(UEFISCDI)

Director

 Ing. Sorin CRISTESCU

Acronim proiect

 FireFly

Perioada de contractare

 21/06/2022-20/06/2024

Durata proiect

24 luni

Etape proiect

 Etapa 1 – Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de proiectare, elaborare și realizare a demonstratorului preliminar de sistem pirotehnic autopropulsat pentru semnalizare și iluminare cu flacără colorată în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatoruleconomic

Domeniu

Spațiu și securitate